Bahagian keselamatan Felda Pemanis terdiri daripada : 

1. Polis Bantuan 

2. Anggota RELA 

3. KRT (Kelab Rukun Tetangga)

Di Felda Pemanis 1 & 2 terdapat pondok Polis Bantuan sekirannya terdapat pelbagai kes jenayah ringan yang melibatkan penduduk kawasan Felda Pemanis 1 & 2. Anggota RELA juga turut memastikan keselamatan penduduk terjamin dengan membuat rondaan 3 kali seminggu. Mereke juga sentiasa berjaga-jaga di pos pengawal. 

Kelab Rukun Tetangga (KRT) diketuai oleh ketua kampung Felda Pemanis 2 dan terdapat lagi ahli jawatankuasa yang menyelenggara dan membuat rondaan di dalam kampung.